bojevo streljivo

Vojnicima će biti dozvoljeno zadržati migrante „minute, a ne sate“, dok ih ne predaju graničnim službenicima. Pojasnio je kako vojska može pomoći zaštititi granične službenike štitovima i palicama, ali da kod sebe neće imati vatreno oružje. Međutim, dva američka službenika ...