bojkot francuskih roba

Globalni potencijal moći Europske unije i njezinih država članica postupno erodira i ne može pratiti potencijal SAD-a i Kine, navodi se u redovitoj godišnjoj studiji paneuropskog  think-tanka European Council On Foreign Relations (ECFR) pod nazivom "Power Atlas". Prema istraživanjima ECFR-a, ...