BP Plc.

Sjedinjenim Državama dramatično nedostaje infrastruktura: deseci nalazišta primorani su koristiti jedne te iste magistralne naftovode i skladišta za najrazličitije tipove nafte. U konačnici nafta se onečišćuje ostacima drugih sorti nafte i kemikalijama koje se koriste za čišćenje spremnika i stabilizaciju ...