brak i obitelj

Činjenica koju moramo priznati i prihvatiti jest da su se dogodile u globaliziranom svijetu velike promjene u shvaćanju i poimanju braka i obitelji. Autor knjige „Odbjegli svijet“, sociolog Anthony Giddens, dobro je registrirao i analizirao te promjene. Promjene izazvane sekularizacijom ...