Brent Scowcroft Center on International Security

Strateško programirani i upravljani Brexit nastavak je dugoročne strategije šokiranja europske javnosti i suptilnog potčinjavanja političkih vodstava zemalja članica u cilju potiskivanja nacionalnih suvereniteta država članica i konačnog pretvaranja Europske unije u centralizirano, nadnacionalno carstvo casino ekonomije, apsolutnog društvenog i ...