brodograđevna industrija

Poredak top 10 europskih država u brodogradnji čine od prve do desete: Italija, Rusija, Francuska, Njemačka, Finska, Norveška, Turska, Hrvatska, Španjolska i Nizozemska. Italija je vodeća europska sila u brodogradnji. Italiji više od broja brodova pomaže bruto tonaža (BT) koja ...