Buenos Aires summit G-20

„Prvi korak, kojeg se mora učiniti – nije na nama, već na Tokiju. To mora biti potpuno, bespogovorno priznanje rezultata Drugog svjetskog rata, uključno i suverenitet Rusije nad svim Kurilskim otocima. Mi čekamo kada će naše japanske kolege shvatiti tu ...