buzet

U izbornoj noći gotovo svi su se proglasili izbornim pobjednicima. Svaki od političkih lidera našao je svoju matematiku u kojoj je svoje pobjede uveličavao, a poraze pretvarao u pobjede. Jedino oko čega se većina može složiti jest da je pobijedila ...