car Nikolay II.

Feliks je postao meta ogovaranja cijelog Sankt Peterburga, te su ga nazvali ruskim Oscarom Wildeom, a prevršio je svaku mjeru kada je preodjeven u djevojku, tijekom njegova posjeta Rusiji, na prijmu kod cara Nikolaja Romanova, zaveo britanskoga kralja Edvarda VII. ...