Catherine Colonna

Spor između Londona i Pariza oko ribolovnih dozvola u kanalu La Manche se produbljuje. Tako je prekjučer francuska obalna straža naredila britanskoj kočarici da pristane u luku Le Harve, a brod je potom Francuska zaplijenila. Sada će London pozvati francusku ...