Celestino Migliore

Ruski medij EADaily maloprije je izvijestio kako je Vatikan smijenio svog nuncija u Ruskoj Federaciji Celestina Migliorea (odlazi na službu u Pariz), koji je tu službu obnašao od 2016. g. Od sada će Svetu Stolicu u Rusiji predstavljati 65-ogodišnji kardinal ...