centralizam

Hrvatski narod „kao i svaki drugi narod u naše doba teži k ostvarenju pune nacionalne suverenosti i prava da može sam, na demokratski način, odlučivati o svojoj sudbini u budućnosti“, rekao je prije četrdeset godina pred sudom povjesničar dr. Franjo ...