centralne sile

Republika Sjeverna Makedonija (RSM) želi postati članica EU. Nedavno je primljena u NATO. Tvrdi kako je riješila dugogodišnje sporove sa susjedima – Grčkom i Bugarskom, pa sad zaslužuje članstvo u EU. Ili u najmanju ruku otvaranje pregovora o pristupanju. Europska ...