Centri za kontrolu bolasti (Centers for Disease Control and Prevention – CDC)

Dnevni broj novih pacijenata hospitaliziranih u Sjedinjenim Državama zbog komplikacija izazvanih koronavirusom popeo se na rekordno visoku razinu od sredine veljače ove godine – proizlazi iz podataka objavljenih u petak, 30. srpnja, na službenoj stranici američkih saveznih centara za kontrolu ...

Dakle, „igre“ oko coronavirusa se nastavljaju i postaju sve zanimljivije ali i dramatičnije. Svijet je definitivno ušao u fazu potpunog kaosa: nestali su svi mehanizmi koji su kako-tako desetljećima osiguravali globalni mir i stabilnost; zamijenila ih je ratnička retorika i ...