Charles Koch

Rijetko se kada može vidjeti javna „tučnjava“ u istaknutom washingtonskom think-tanku Atlantic Council (Atlantsko vijeće), glavnom analitičkom centru čije usluge koristi NATO savez. Do sada neviđeni sukob u njemu izbio je po pitanju - Rusije. Proturuska histerija uistinu doživljava neviđene ...