Chiang Kai-shek

Podsjećamo: na kineski otok Tajvan su se 1949. g. sklonili ostaci poraženih vojnih snaga Koumintanga na čelu s Chiang Kai-shekom, nakon rata s komunističkom Crvenom armijom. Tamo je Kai-shek (umro je 1975.g.) uspostavio novu vladu, nacionalnu valutu i zastavu tj. ...