China Institute for Innovation and Development Strategy

Kina je više puta predlagala povećanje svog uvoza američkih poljoprivrednih proizvoda i energenata, kako bi smanjila trgovinsku neravnotežu. Međutim Peking će biti manje elastičan po pitanju provedbe strukturnih reformi koje od njega traže SAD, kao i pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva, ...