ciljano oglašavanje

Francuska, Njemačka i Nizozemska zajednički su objavile pismo u kojem kritiziraju novi zakon Europske unije o digitalnom oglašavanju (“Digital Markets Act”-DMA). Ideja iza DMA jest ograničavanje marketinške moći divova kao što su Facebook, Amazone i Google, kao i zaštita privatnosti ...