civilno društvo rusije

Ovog četvrtka EU parlament je izglasao deklarativni dokument o odnosu EU prema Rusiji. Dokument nije obvezujuć za članice, a u njemu se navodi da se EU mora “suprotstaviti sigurnosnoj prijetnji”, “boriti se protiv uplitanja u poslove EU-a”, ” provesti “selektivni ...