članak 5

maria

Ruska invazija na Ukrajinu potiče Finsku i Švedsku na podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO-u i odustajanja od desetljećima dugog uvjerenja da se mir najbolje održava nesvrstavanjem i neutralnošću. Prijam Finske i Švedske u NATO imat će negativne posljedice za ...