CMA CGM Group

Krupni svjetski brodari zbog blokade Sueskog kanala toga trpe velike financijske štete, a pojedini, poput francuskog prijevoznika CMA CGM Group traže zaobilazne smjerove. Spomenuta francuska tvrtka već je poslala dva svoja broda prema Aziji - zaobilazeći Sueski kanal znatno dužom ...