Colin Powell

Vijetnamski rat koji je započeo najpopularniji američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy, a završio najomraženiji, Richard Nixon, i danas je crna točka u nacionalnoj povijesti Sjedinjenih Država. To je bio rat koji je podijelio naciju i potpuno potresao temelje cijelog društva ...