Córdoba

Ne stišavaju se reakcije na tursku odluku da crkvi Svete Sofije u Istanbulu oduzme funkciju muzeja i ponovo joj vrati status džamije, kakav je imala od osvajanja Konstantinopola u doba Osmanlijskoga carstva do 30.-ih godina prošloga stoljeća, kada ju je ...