Crkva Rođenja Kristova

Zanimljivo je kako je istovremeno s crkvom otvorena i nova glavna džamija. Predsjednik Al-Sisi je kazao da se radi o simbolu zajedništva između egipatskih muslimana i kršćana (info: Euronews). Ali neovisno o lijepim riječima i željama, egipatska svakodnevica puno je ...