crkva u hrvata

Ali, ako se iz sfere simbolike jednog svetačkog života i kršćanskog nauka, »spustimo» u realni svijet, moramo ustvrditi da je, osim posvećenosti Bogu, širenju vjere i dobra među ljudima, Stepinčev život bio obilježen politikom, ratovima i, posebno - diplomacijom. Kao ...

Jednu neprijepornu istinu izrekao je vladika Jovan Ćulibrk koji je ustvrdio kako “komunistička optužnica ne može biti polazna točka razgovora o Stepincu”. Zbog toga je, kako je za Laudato TV objasnio hrvatski povjesničar Mario Jareb, Ćulibrk doživio oštru kritiku srpskoga ...

„Evanđelja donose zgodu kako je Isus na putu u Jeruzalem prolazio kroz samarijsko selo i zatražio s Dvanaestoricom konak. Kako su Samarijanci prezirali Židove, a i Zidovi njih, ljudi toga sela odbili su primiti Isusa na prenoćište (konak) zato što ...

Katoličku crkvu često se krivo predstavljana u medijima. Naši hrvatski medijski moćnici Crkvu u Hrvata predstavljaju po onome što je hijerarhija, a vrlo rijetko kao zajednicu svih vjerujućih, krštenih katolika u RH. Tako neupućeni stječu dojam da je Crkva Kaptol ...