crno tržište duhana

Novi Zeland će doživotno i potpuno zabraniti prodaju duhana svojoj sljedećoj generaciji, u pokušaju da postepeno potpuno ukine pušenje u zemlji. Svatko rođen nakon 2008. neće moći kupiti cigarete ili duhanske proizvode tijekom cijelog života, prema zakonu koji bi trebao ...