crnomorska vlada

Republika Hrvatska se nalazi u procjepu između „savezničkih obveza“ prema Republici Srbiji (pomaganje pri ulasku u NATO i EU) i recentnih aktivnosti Srbije - koje bi mogle biti štetne po hrvatske nacionalne interese. Naime, razabire se da je Srbija načelno ...