Daniel Kavchinsky

Ta regija zauzima gotovo 30% teritorija Europske unije. Ova inicijativa uključuje 12 država, uključujući Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Bugarsku, Rumunjsku, Mađarsku, Češku, Slovačku, Poljsku, Litvu, Latviju i Estoniju, a stanovništvo zemalja članica je oko 112 milijuna.  Izvješće Kavchinskog naglašava da Inicijativi treba ...