Datapraxis

Europsko vijeće za vanjske odnose objavilo je rezultate opsežnog istraživanja javnog mnijenja stanovnika 11 zemalja EU. Europljani su posebno odgovarali na pitanja treba li se Europa cijelo vrijeme oslanjati na SAD i što učiniti ako se nesuglasice između SAD-a, Kine ...