deklaracija o zagađenju plastikom

Incijativom UN-a, 76 država je potpisalo Deklaraciju o zagađenju plastikom. Potpisnice su većina država EU, uključujući i Hrvatsku, države Južne Amerike i mnoge otočne države koje direktnije ugrožava plastika u moru. Među potpisanima nema SAD-a, Rusije, ali ni Kine, Indije ...