delegacija američkih politologa

U vrijeme, kada su zbog duboke krize američko-ruskih odnosa limitirani njihovi službeni diplomatski kontakti, a da o onima više političke razine i ne govorimo, kontakti na nižim, poluformalnim razinama ovakvoga tipa jedini su način za neposredne razgovore dviju strana, bez ...