diskriminacija

Američko pravosuđe, učinkovito kao i obično, nema milosti kada je u pitanju zaštita hendikepiranih osoba od neljudskih postupaka i gramzivih privatnih kompanija, koje, osim na goli profit, na ništa drugo ne obraćaju pozornost. To se jednoj od njih upravo itekako ...