dječji rad

UNICEF svake 4 godine izvješćuje o stanju dječjeg rada u svijetu. Prvi puta nakon 20 godine, rad djece je u porastu. Od 2000. do 2016., broj djece koja moraju raditi pao je za 94 milijuna. U odnosu na 2016., prošle ...