dominikanski misionari

Godine 1512. fratar Antonio de Montesinos dao je slavnu propovijed u kojoj je potaknuo kolonijalne čelnike da postupaju humano prema domorocima. To je bio prvi pokušaj kršćanskih redovnika da brane lokalno stanovništvo od izrabljivanja i brojnih nedjela koje su činili ...