dr. sc. Jadranka Polović

Što se tiče geopolitičkog preslagivanja u regiji, Hrvatska je članica EU i NATO-a čije će politike slijediti, ali ne bi trebalo uvijek na uštrb vlastitih nacionalnih interesa. Trenutno se interesi velikih sila prelamaju oko niza situacija - od već zaboravljene ...