drugi vatikanski koncil

„Evanđelja donose zgodu kako je Isus na putu u Jeruzalem prolazio kroz samarijsko selo i zatražio s Dvanaestoricom konak. Kako su Samarijanci prezirali Židove, a i Zidovi njih, ljudi toga sela odbili su primiti Isusa na prenoćište (konak) zato što ...

Katoličku crkvu često se krivo predstavljana u medijima. Naši hrvatski medijski moćnici Crkvu u Hrvata predstavljaju po onome što je hijerarhija, a vrlo rijetko kao zajednicu svih vjerujućih, krštenih katolika u RH. Tako neupućeni stječu dojam da je Crkva Kaptol ...