državna zastava

Amerikance, poglavito one afroameričkog porijekla, smbolika Konfederacije često asocira na rasizam, ropstvo i segregaciju, kao i na separatizam. Naime, veliki broj rasno motiviranih incidenata događa se na način da njihovi izvršitelji pritom vrlo često nose upravo te simbole, između ostalog ...