DSDM

Sobranje je konstituirano posljednji dan zakonskog roka, a predsjednik nije izabran jer još nije formirana vladajuća većina. Do njezina sastavljanja predsjedat će dosadašnji predsjednik Talat Džaferi. Vladajući Socijaldemokratski savez SDSM, stranka koja je pobijedila na izvanrednim parlamentarnim izborima, najavio je ...