dugine boje

Lideri većine EU država osudili su novi mađarski zakon kojim, kako tvrdi mađarska vlada, žele ograničiti promidžbu homoseksualnosti i zahvata promjene spola. Zakon predviđa da “pornografija i sadržaji koji promiču rodni identitet različit od spola po rođenju, promjenu spola i ...