duhovno štivo

Svi se vjerojatno sjećamo Isusove prispodobe o gradnji kuće na stijeni i o gradnji kuće na pijesku. Ako tu priču usporedimo s osobnom duhovnošću, onda je važno na kakvim temeljima gradimo svoju osobnu kršćansku duhovnost. Kada kažemo duhovnost mislimo na ...