dvojezičnost

Ako je devedesetih godina Kiro Gligorov (prvi predsjednik u nezavisnoj Makedoniji) rekao Albancima da ostanu smireni, ne tražite previše, jer iritiraju nacionalistički VMRO, i Miloševićevu Srbiju, sada se Albancima kaže gotovo isto, ali s drugačijom konotacijom i ambalažom. Albancima se ...