energetska reforma

Vlada potpuna konfuzija u francuskom javnom i medijskom prostoru. Paralelno, belgijski «žuti prsluci» još od 16. studenog uspješno blokiraju naftne kapacitete valonije. U Francuskoj su „žuti prsluci“ u zaustavljenoj cisterni pronašli ilegalne migrante, nakon čega su od carinskog sindikata (pod ...