EU ENTSOG

Poljska je jedna od mladih članica EU koja se među prvima odlučila na otvaranje svog LNG terminala Świnoujście (naslovna slika) i kupnju ukapljenog plina za diversifikaciju opskrbe „plavim energentom“, koja se do tada u potpunosti oslanjala na uvoz iz Rusije ...