EUCOM (United States European Command)

Najave povlačenja dijela američkih vojnih snaga iz Njemačke i Europe ne znače slabljenje američke vojne prisutnosti na europskim prostorima, a najmanje iskazuju namjeru američkog vojnog napuštanja Europe radi prebacivanja težišta u Aziju u cilju pariranja Kini, kako se medijski špekulira. ...