feministički pokret

Spolnost,  kako  ističe Katekizam  Katoličke crkve,  postaje  osobna  i uistinu  ljudska  kad  je  integrirana u odnos osobe s osobom, u potpun i vremenski neograničen uzajamni dar muškarca i žene. Žensko i muško obilježje darovi su koji se nadopunjuju i po ...