Foreign Policy

Iako je teško donijeti preciznu prognozu o globalnim posljedicama na međunarodnom političko ekonomskom planu, već sada postoje dosta plauzibilne analize, temeljene uglavnom na povijesnim činjenicama i sličnim iskustvima koja je ljudska rasa već proživjela na ovom planetu. Istina, usprkos činjenici ...

Hill je poznata kao pobornica oštre američke politike prema Rusiji. A pojava Fione Hill, autorice kritičke knjige o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu iz 2013. g. „Putin: operativac Kremlja“ u Trumpovoj administraciji, svojedobno je izazvala niz pitanja o tome, kako će ...