Getsemanska noć

Ovo pišem u Getsemanskoj noći Katoličke crkve, i pitam katolike: jeste li svjesni da nas upravo 99 posto biskupa, teologa, laika po raznim portalima, medijima, u objavama, priopćenjima, u tekstovima i putem interneta svojim mudroslovinama praktički uvjeravaju kako nam sakramenti, ...