globalni liberalizam

Desetljećima vladajući globalizacijski liberalizam - sa svojim političkim ekspoziturama u zemljama diljem svijeta čiji su državnici samo izvršitelji naloga liberalnih elita u globalnim financijskim i političkim središtima moći, bez ikakve želje za zaštitom bilo kakvih nacionalnih interesa - sada opasno ...