kibernetski prostor

Međutim, činjenica da tri najveće i najmoćnije zemlje svijeta u ovoj francuskoj inicijativi ne sudjeluju (barem ne za sada), baca itekako veliku sjenu na njezin stvarni smisao i mogućnost postizanja zacrtanih ciljeva. Jer ako nešto za male zemlje vrijedi i ...