Ocean

Oceani: velike vodene površine visokog geopolitičkog značaja. Nadzor nad oceanskim pomorskim lukama omogućuje ostvarivanje dobiti i pridonosi razvoju. Oceanima se odvija glavnina svjetske trgovine, a pored uhodanih pomorskih putova, sve veći značaj dobivaju i sezonski zamrznute oceanske vode, zbog skraćenja ...